Budowa centrum pomocy Św. Brata Alberta

Tytuł projektu

Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej

 

Cel projektu

Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie/zagrożonym wykluczeniem społecznym korzystającym ze wsparcia Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny z Siedzibą w Bydgoszczy.

 

Beneficjent

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny z siedzibą w Bydgoszczy

 

Krótki opis projektu

W ramach projektu zostanie wybudowany budynek usługowy pomocy społecznej o pow. 578,20 m2, w którym znajdować się będą m. in. kuchnia z pełnym wyposażeniem, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia interwencyjne: 4 pokoje z dostępem do łazienki i WC wyposażone w łóżka, szafy i stoliki. Pokoje będą przeznaczone w celu udzielenia schronienia ofiarom przemocy domowej, rodzinom z dziećmi (gdy znajdą się w sytuacjach kryzysowych), osobom wykluczonym, które podejmą pracę i będą chciały wyjść z bezdomności, uzależnienia, itp.