Współpraca

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 Dofinansowanie programu z zakresu pomocy społecznej:
Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności.Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących, skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

 Dofinansowanie programu z zakresu:
Zapewnienie schronienia w formie Ogrzewalni dla osób bezdomnych.
Termin realizacji zadania publicznego: 01-01-2023 do 31-04-2023 oraz 01-10-2023 do 31-12-2023

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dofinansowanie programu z zakresu:
Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Tytuł zadania publicznego: Readaptacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych i uzależnionych
Termin realizacji zadania publicznego: 01-07-2023 do 31-12-2023

 

Bank Żywności w Chojnicach

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy

Wojewódzki Urząd Pracy

Bydgoski Ośrodek Solidarności Społecznej

Parafia św. Antoniego z Padwy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy